U wilt uw woning verkopen en natuurlijk het liefst voor een goede prijs en op een termijn dat het u het beste uitkomt. Onze makelaars helpen u het verkooptraject zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Wij ondersteunen u bij het gehele proces, van het bepalen van de verkoopprijs tot de overdracht van de woning bij de notaris. Zo verloopt de verkoop succesvol en volledig naar wens!

Bekijk onze verkooptarieven

Belangrijke zaken:

  • Juiste bepaling verkoopprijs
  • Machtiging tot verkoop
  • Goede- en gedetailleerde opname van uw onroerend goed
  • Een reële inschatting van tijdsbestek verkoop
  • Goed geïnformeerd worden door eigenaar (N.B.W.)
  • Duidelijke afspraken omtrent bezichtigingtijden, sleutel etc.
  • Goede after sales!

Stap 1: De kennismaking

Als u heeft besloten uw woning te verkopen, willen wij allereerst kennismaken met u en uw woning. Na onze kennismaking met u, lopen we gezamenlijk door uw woning en inventariseren wij alle relevante en waardebepalende aspecten. We bespreken met u de mogelijkheden en verwachtingen ten aanzien van de verkoop, hoe deze het beste invulling kan krijgen en wat ons kantoor voor u hierin kan betekenen. Op basis van onze inventarisatie en marktkennis geven wij u een indicatie van de waarde van uw woning en adviseren wij u over de te hanteren vraagprijs en de te volgen verkoopstrategie.

Stap 2: De verkoopopdracht

Als de kennismaking u goed bevalt en u besluit de verkoop van uw woning door ons te laten begeleiden, stellen wij een verkoop begeleidingsovereenkomst op. Hierin komen verschillende zaken aan de orde zoals de vraagprijs, gewenste opleveringsdatum, roerende zaken die eventueel achterblijven, advertentiebudget en de overeengekomen makelaarscourtage.

Stap 3: Uw woning bij ons in de verkoop

Na opdrachtverlening maken wij met u een afspraak om de woning op te nemen. Op de dag van opname maken wij een volledige beschrijving, nemen wij foto’s van uw woning en plegen wij aanvullend onderzoek naar eventuele bijzondere omstandigheden, zoals bestemmingsplan e.d. Aan de hand hiervan stellen wij een uitgebreide verkoopbrochure samen, plaatsen wij een “Te Koop” bord bij uw woning, presenteren wij de woning in onze kijketalage en maken wij een verkoopadvertentie op voor de regionale (dag)bladen. Tegelijkertijd wordt door ons uw woning gepresenteerd op diverse prominente websites en op onze eigen website. Op deze wijze wordt uw woning breed in de markt geplaatst. Ook nemen wij contact op met potentiële kandidaten in ons woningzoekenden bestand, waarvan wij weten dat zij geïnteresseerd zijn in een dergelijke woning.

Vanaf dit moment krijgen wij aan de hand van reacties en informatie aanvragen een goed beeld van hoe de markt op uw woning reageert en gaan wij actief van start met de begeleiding.

Stap 4: Uw woning wordt bezichtigd

Wanneer wij geïnteresseerde kandidaat-kopers voor uw woning hebben gevonden, gaan wij - in overleg met u - met hen uw woning bezichtigen. Als u dat prettig vindt kunt u bij de bezichtiging aanwezig zijn. Dit heeft echter niet onze voorkeur, in de praktijk blijkt namelijk dat kandidaat-kopers zich gemakkelijker bewegen en zich eerder uitspreken over de woning als de eigenaar niet aanwezig is. Na de bezichtiging nemen we contact met u op om te melden wat de kandidaat-kopers van de woning vonden.

Stap 5: Een bod op uw woning

Kandidaat-kopers kunnen bij interesse een bod uitbrengen op uw woning. Een bieding bestaat uit meer dan alleen een bedrag, ook aspecten zoals opleveringsdatum en financieringsvoorbehoud vormen een belangrijk onderdeel van de bieding. Wanneer een bod op uw woning is uitgebracht, onderhandelen wij - in samenspraak met u - met de kandidaat-kopers. Met onze ervaring en kennis van de actuele marktsituatie kunnen wij u adviseren teneinde tot een goed onderbouwd tegenbod en te volgen onderhandelingsstrategie te komen. Hierbij geldt dat wij voor u steeds het meest optimale resultaat proberen te realiseren.

Stap 6: De koopakte

Zodra u en de kandidaat-kopers overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden, maken wij een koopovereenkomst in concept op. Als zowel u als de kandidaat-kopers akkoord zijn, vindt op ons kantoor ondertekening door beide partijen plaats. Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van drie werkdagen voor de koper, kan deze alleen nog via ontbindende voorwaarden onder de rechtsgeldige koopovereenkomst met u uit. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het niet verkrijgen door de koper van de benodigde financiering voor de woning. Nadat de termijn voor de ontbindende voorwaarden is verstreken, plakken wij op het “Te Koop” bord bij uw woning een “Verkocht” sticker.

Stap 7: De notaris

De getekende koopovereenkomst wordt door ons naar de aangewezen notaris verzonden. Deze maakt een dossier aan en zal zowel u als de koper om aanvullende gegevens verzoeken. Indien in de koopovereenkomst een waarborgsom is overeengekomen, controleren wij samen met het notariskantoor of de koper deze op tijd bij de notaris stort, dan wel tijdig hiervoor een bankgarantie afgeeft. Aan de hand van de koopovereenkomst wordt door de notaris de officiële transportakte en de nota van afrekening opgesteld. In deze nota van afrekening wordt ook onze courtagenota opgenomen. Van beide krijgt u ongeveer een week voor de officiële overdracht bij de notaris een concept toegezonden. Wij krijgen hiervan ook kopieën en kijken alles nog eens voor u na.

Stap 8: De overdracht van het eigendom

Voorafgaande aan de officiële eigendomsoverdracht bij de notaris(het transport), inspecteren wij samen met u en de koper uw woning. Op de constatering van bijvoorbeeld een plotselinge lekkage kan dan nog effectief worden gereageerd. Hierdoor worden eventuele claims van de koper uitgesloten. Bij de notaris tekent u vervolgens voor de officiële en juridische overdracht van het woning. De koper krijgt de feitelijke beschikking over de woning door ontvangst van de sleutels. Uw woning is nu officieel verkocht en overgedragen.

Stap 9: De opbrengst

De opbrengst van de verkoop van uw woning wordt door de notaris op uw rekening gestort, nadat deze van het Kadaster bericht heeft ontvangen dat de koper als nieuwe eigenaar geregistreerd staat. Dit duurt normaal gesproken één à twee werkdagen.

Indien gewenst verzorgen wij ook bemiddeling bij huur en verhuur in Almere en Amsterdam